Activiteiten

2003 - 2007

Eerste ordening en verzorging nalatenschap
De eerste jaren van de Stichting na het overlijden van de naamgeefster werden door Henriette's jongste broer en stichtingsvoorzitter Aharon Boas (1914-2003) energiek besteed aan de bewerking van Henriette's laatste kopij voor een publicatie over de straat van haar jeugd en de Hebreeuwse versie daarvan. (Terug in de Den Texstraat. De bewoners en de omgeving. Kampen 2002; Bachazarah larechov Den Teqs, Tel Aviv 2003)

Met steun van de Stichting werden haar 20.000 boeken – voorzien van haar exlibris – gereed gemaakt voor de diverse aangegeven bestemmingen (Bibl. Rosenthaliana, Center for Research of Dutch Jewry, JNUL). Bij Burgersdijk en Niermans (Leiden) vond op 21-22 mei 2002 een veiling van een groot aantal van haar boeken plaats.

Andere activiteiten: bijeenkomsten en werkzaamheden
De Stichting was mede-organisatrice van de bijeenkomst op 16 november 2004 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam met de vertoning van de film 'Ik lees de krant met een schaar' (najaar 2004). Sindsdien als dvd te verkrijgen bij de Joodse Omroep in Hilversum, resp. op te roepen via de website www.joodseomroep.nl.
Op 7 december 2005 werd een een avond belegd in het Barlaeusgymnasium te Amsterdam, met als sprekers Prof. dr. P.H. Schrijvers en Raya Lichansky, in 2007 werden hun voordrachten gepubliceerd: Piet Schrijvers, Dr. Henriette Boas een Joodse classica, voorzien van een bijlage van Raya Lichansky met een summier overzicht van hetgeen dr. Boas naliet aan boeken, documentatie, correspondentie etc. (ISBN 978 90 812551 1 0).

2007 - 2011

Verdere ordening en uitreiking eerste Dr. Henriette Boas Prijs De uitreiking van de Dr. Henriette Boas Prijs 2007 vond plaats op 21 november 2007 aan dr. Salvador E. Bloemgarten te Amsterdam. (zie onder de rubriek Dr. Henriette Boas Prijs). De ordening van de nalatenschap aan correspondentie, aantekeningen, documentatie werd voortgezet door Raya Lichansky en dr. Pauline Micheels tot najaar 2010. In najaar 2011 werd het archief van Dr. Henriette Boas in bruikleen toegezegd aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Een Encoded Archival Description op de site van de Bijzondere Collecties van de UvA biedt een eerste overzicht van het archief. Zie:http://bc.uba.uva.nl/bc_collecties/ubainv318 Het archief is vooralsnog niet toegankelijk voor derden.

2011

Viering honderdste geboortedag
De honderdste geboortedag van Henriette Boas (*10.10.1911) was aanleiding voor de organisatie van een avond op dinsdag 11 oktober in de Amstelkerk te Amsterdam. Het programma bestond uit drie onderdelen.

1. Herinneringen aan Jetty Boas in Londen en Jeruzalem, waarbij haar eigen stem uit begin mei 1945 klonk (‘Vijf mei’, BBC – grammofoonplaat, nu in het Verzetsmuseum) en een deel van een recente literaire herinnering van haar tijd in Jeruzalem (1947-1951) van Ithamar Perath werd voorgedragen (voorzitter F.J. Hoogewoud).

2. Vervolgens werden de hoofdpunten uit het rapport van de Jury voor de Dr. Henriette Boas Prijs 2011 toegelicht door prof. dr. Irene Zwiep (UvA) met veel lof voor het eerste deel van de dubbelbiografie over Jaap en Ischa Meijer (2007) van prof. dr. Evelien Gans, onderzoeker bij het NIOD en bijzonder hoogleraar hedendaags Jodendom aan de Universiteit van Amsterdam. Prof. Gans nam de op de handpers door René Treumann vervaardigde oorkonde in ontvangst met een dankwoord waarin zij de kritische houding van Dr. Henriette Boas indertijd ten aanzien van haar niet verzweeg.

3. Het derde gedeelte van het programma was gewijd aan de componist en koordirigent Israel J. Olman (1883-1968). Het VU-Kamerkoor zong onder leiding van Boudewijn Jansen, piano Jacobus den Herder, drie koorwerken van Olman: Ellen (1922), Sybille (1948) en Sullima (1924). Historica dr. Pauline Micheels ging in op de vraag ‘Waarom een boek over de mij geheel onbekende componist Olman?’ Ze verwees met name naar de vorige Dr. Henriette Boas Prijs winnaar, dr. Salvador E. Bloemgarten, die haar het onderwerp suggereerde en een gedeelte van zijn Prijs daarvoor beschikbaar had gesteld. Ze vertelde over haar ontdekkingstocht en de grote medewerking die zij had gekregen van Pierre Olman, zoon van de componist, die het archief van zijn vader ter beschikking kon stellen.

 

 

Bovendien voegde Leo Samama aan de biografische schets een musicologische hoofdstuk toe. De eerste exemplaren van het bij Bekking & Blitz verschenen boekje werden overhandigd aan dr. Salvador Bloemgarten en Leo Samama. ‘Als zoon van’ bedankte Pierre J. Olman allen, maar met name Pauline Micheels voor de studie naar zijn vader, die vergeten leek, maar nu weer terug in de belangstelling wordt geplaatst. Namens de auteurs en de Stichting kregen dirigent en alle koorleden een exemplaar van het boekje aangeboden. Voorzitter Hoogewoud sloot het formele gedeelte van de avond af met een dankwoord aan allen, een extra applaus voor het koor en verwees naar de hapjes van Roland Vos, die op kosten van de ‘honderdjarige’ werden aangeboden. Een geanimeerd samenzijn sloot de avond af.

Na 2011
De Stichting heeft haar financiele steun aan projecten voortgezet, naar de doelstelling vastgelegd in de statuten. Verder is zij met dr. Pauline Micheels, die de archivalia van Dr. Boas geordend had, in het voorjaar van 2013 een subsidieopdracht overeengekomen voor het schrijven van een biografie van dr. Henriette Boas. Bepaald werd dat de biografie in 2015 gereed is, waarna het naar verwachting verschijnt bij Uitgeverij Boom in Amsterdam. Het is daarom niet verbazingwekkend dat het lemma over dr. Henriette Boas in 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis van Els Kloek door Pauline Micheels werd geschreven. In de bijeenkomst van de Stichting op 10 oktober 2013 belichtte zij aspecten van dr. Henriette Boas.

2013

Voor de uitreiking van de Dr. Henriette Boas Prijs 2013: zie onder de rubriek Dr. Henriette Boas Prijs.