Doelstelling Dr. Henriëtte Boas Stichting

Doelstelling van de Dr. Henriette Boas Stichting,
opgericht op 3 januari 1995 te Amsterdam:

a. de bevordering van de studie van het Jodendom in Nederland, in de ruimste zin; en
b. het verlenen van stipendia aan hen, die aan een erkend instituut voor wetenschappelijk onderwijs studeren of aan een wetenschappelijke publikatie werken;
c. het verstrekken of doen verstrekken van extramurale zorg.

Bestuur
Voorzitter: Dr. F. J. Hoogewoud (Haarlem),
Secr./penningmeester: R.D. Boas (Heemskerk),
Lid: M.L. Boas (Kfar Saba, Israël)

Dr. Henriette Boas Stichting
J. Monnetstraat 5
1963 KP Heemskerk
telefoon: +31 (0) 651347602

E-mail: ruben@boas.bz