Contact

Doelstelling van de Dr. Henriette Boas Stichting,
opgericht op 3 januari 1995 te Amsterdam:

  1. de bevordering van de studie van het Jodendom in Nederland, in de ruimste zin; en
  2. het verlenen van stipendia aan hen, die aan een erkend instituut voor wetenschappelijk onderwijs studeren of aan een wetenschappelijke publicatie werken;
  3. het verstrekken of doen verstrekken van extramurale zorg.

Bestuur
Voorzitter: Dr. F. J. Hoogewoud,
Secr./penningmeester: R.D. Boas,
Lid: M.L. Boas


Dr. Henriette Boas Stichting
telefoon: +31 (0) 651347602
E-mail: ruben@boas.bz