De Waarheidszoekster

De biografie van Dr. Henriette Boas, de weerbarstige eenling, wier brieven nog altijd door vele krantenlezers worden gemist. Meer informatie op de sites van Uitgeverij Boom en van de Dr. Henriette Boas Stichting.

Bekijk op bol.com

Activiteiten en doelstelling

De Dr. Henriette Boas Stichting beoogt de doelstellingen van de Stichting te realiseren, inclusief de toekenning van de Dr. Henriette Boas Prijs en mede daardoor de herinnering aan de betrokken en kritische persoonlijkheid van de naamgeefster in ere te houden.

Lees verder

Dr. Henriette Boas Prijs

De publicaties van Dr. Henriette Boas (1911-2001) gaven altijd blijk van een grote belezenheid ten aanzien van én van betrokkenheid bij de Joodse wereld in het algemeen, en die van Nederland in het bijzonder. Ter nagedachtenis aan haar kritische en betrokken houding ten opzichte van het Nederlandse Jodendom werd de naar haar genoemde Prijs ingesteld.

Lees verder