UITNODIGING

boekpresentatie van
" De waarheidszoekster"

25 mei 2016 om 16.00 uur
Oude Turfmarkt 129, A'dam
LEES MEER

 

foto's: Thea Cohen

 
  Doelstelling stichting Activiteiten Stichting Dr Henriette Boas Prijs Contactgegevens  

Dr. Henriette Boas (1911-2001)
leeft in de herinnering van velen voort door het ongekend grote aantal ingezonden brieven en artikelen over Joodse cultuur, Nederlands Jodendom en de Staat Israël.
Zij promoveerde in 1938 cum laude op een dissertatie over Vergilius en na haar tijd in Londen en in Israël, gaf ze in Nederland jarenlang Grieks en Latijn op diverse middelbare scholen. Voor een korte biografische schets zie het artikel over haar in: Joden in Nederland in de Twintigste Eeuw. Een biografisch woordenboek. Onder red. van Rena Fuks-Mansfeld e.a. (Utrecht 2007).

Doelstelling en activiteiten
De Dr. Henriette Boas Stichting beoogt de doelstellingen van de Stichting te realiseren, inclusief de toekenning van de Dr. Henriette Boas Prijs en mede daardoor de herinnering aan de betrokken en kritische persoonlijkheid van de naamgeefster in ere te houden.


De Dr. Henriette Boas Prijs
De publicaties van Dr. Henriette Boas (1911-2001) gaven altijd blijk van een grote belezenheid ten aanzien van Ún van betrokkenheid bij de Joodse wereld in het algemeen, en die van Nederland in het bijzonder. Ter nagedachtenis aan haar kritische en betrokken houding ten opzichte van het Nederlandse Jodendom werd de naar haar genoemde Prijs ingesteld. Voor het eerst werd de Prijs in 2007 uitgereikt, daarna  op 11 oktober 2011 en voor de derde maal op 10 oktober 2013. Zie onderde rubriek dr. Henriette Boas Prijs.